1. Polska 264 loty
2. Ukraina 16 lotów
3. Węgry 16 lotów
4. Szwecja 14 lotów
5. Wielka Brytania 12 lotów
6. Niemcy 11 lotów
7. Norwegia 10 lotów
8. Czechy 8 lotów
9. Estonia 8 lotów
10. Słowacja 8 lotów
11. Włochy 8 lotów
12. Belgia 6 lotów
13. Grecja 6 lotów
14. Bułgaria 4 loty
15. Rumunia 4 loty
16. Dania 2 loty
17. Finlandia 2 loty
18. Francja 2 loty
19. Litwa 2 loty
20. Szwajcaria 2 loty
21. Łotwa 2 loty
22. Serbia 1 lot