1. Polska 280 lotów
2. Ukraina 16 lotów
3. Węgry 16 lotów
4. Szwecja 14 lotów
5. Wielka Brytania 14 lotów
6. Czechy 12 lotów
7. Niemcy 11 lotów
8. Norwegia 10 lotów
9. Słowacja 10 lotów
10. Włochy 10 lotów
11. Estonia 8 lotów
12. Belgia 6 lotów
13. Grecja 6 lotów
14. Bułgaria 4 loty
15. Rumunia 4 loty
16. Łotwa 4 loty
17. Dania 2 loty
18. Finlandia 2 loty
19. Francja 2 loty
20. Litwa 2 loty
21. Szwajcaria 2 loty
22. Serbia 1 lot