1. Polska 270 lotów
2. Ukraina 16 lotów
3. Wielka Brytania 16 lotów
4. Węgry 16 lotów
5. Szwecja 14 lotów
6. Niemcy 11 lotów
7. Norwegia 10 lotów
8. Włochy 10 lotów
9. Czechy 8 lotów
10. Estonia 8 lotów
11. Słowacja 8 lotów
12. Belgia 6 lotów
13. Grecja 6 lotów
14. Bułgaria 4 loty
15. Rumunia 4 loty
16. Dania 2 loty
17. Finlandia 2 loty
18. Francja 2 loty
19. Litwa 2 loty
20. Szwajcaria 2 loty
21. Łotwa 2 loty
22. Serbia 1 lot